Mikä on Nelikenttä?

😊 😍
🥴 💀

Nelikenttä on yksinkertainen työkalu oikean ja väärän tunnistamiseksi ja paremman maailman rakentamiseksi

Yhteenveto

Nelikenttä-podcastin ensimmäisessä jaksossa Johannes esittelee Nelikenttä-menetelmän, joka on työkalu, jonka avulla ihmiset voivat helposti päättää, onko jokin asia tai teko oikein vai väärin. Jakso keskittyy erityisesti Nelikentän neljään osaan eli teon hy;dyt ja haitat minulle ja muille. Johannes käy läpi, kuinka Nelikenttä-menetelmää voidaan soveltaa erilaisissa tilanteissa, ja miten se voi auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä ja välttämään haitallisia tekoja. Tämä jakso on erityisen hyödyllinen nuorille, yrittäjille, rakentajille ja kaikille, jotka haluavat tehdä hyviä päätöksiä ja rakentaa hyödyllisiä palveluita ja tuotteita.

Jakson sisältö

Tervetuloa Nelikenttä-podcastin pariin. Minä olen Johannes ja Bitcoinin lohkokorkeus juuri nyt on 824 629. Tässä podcastin ensimmäisessä jaksossa puhun siitä, mikä Nelikenttä on. Ja hyvin yksinkertaisesti se on työkalu, jonka avulla ihmiset pystyvät helposti päättämään, onko jokin asia tai jokin teko, jota he harkitsevat oikein vai väärin.

Periaatteessa Nelikenttää ei tarvittaisi mihinkään. Suurin osa ihmisistä toteuttaa Nelikentän suosituksia jo luonnostaan. Se on pohjimmiltaan maalaisjärkeä ja hyvää tahtoa, mutta suuri määrä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia aiheutuu nykyisin siitä, että jotkin ihmiset, varsinkin päättävissä asemissa olevat ihmiset, tekevät asioita, jotka johtavat huonoihin lopputuloksiin ja jotka ovat tämän Nelikentän vastaisia.

Joten tarkoituksena on auttaa tunnistamaan helpommin, että mitkä asiat ovat ongelmallisia, mitkä teot ovat ongelmallisia ja auttaa ihmisiä välttämään niitä. Erityisesti jos olet nuori henkilö tai yrittäjä tai rakentaja tai henkilö, joka haluaa auttaa muita ihmisiä, haluaa rakentaa palveluita ja tuotteita, joista on hyötyä muille. Erityisesti sellaiset ihmiset ovat tämän podcastin kohderyhmä.

Mutta mennään asiaan. Nelikenttä jakautuu kahteen puoliskoon, vaakasuunnassa ja pystysuunnassa. Vasemmalla puolella Nelikentässä ovat teon vaikutukset minulle. Ja minulle tarkoittaa aina sitä henkilöä, joka Nelikenttää käyttää. Nelikenttä on henkilökohtainen työkalu.

Nelikentän oikea puoli puolestaan tarkoittaa teon vaikutuksia muille ihmisille ja olennoille. Nelikentän yläpuolelle asettuvat teot, joista on hyötyä, joko minulle tai muille, ja Nelikentän alapuoliskoon asettuvat teot, joista on haittaa minulle tai muille. Käytännössä kaikki teot, jotka asettuvat Nelikentän yläpuolelle, ovat sallittuja, jopa suositeltavia.

Alapuoli sen sijaan jakautuu niin, että itselleen voi aiheuttaa haittaa, se on sallittua, huonojen päätösten tekeminen tai muu haitan aiheuttaminen itselle, mutta muille ei koskaan saa aiheuttaa haittaa. Myöhemmissä jaksoissa tulemme havaitsemaan, kuinka yksinkertaiset päätökset, jotka vaikuttavat viattomilta, mutta jos ne sijoittuvat yhtään tuonne Nelikentän oikeaan alakulmaan, eli haittaa muille, helposti johtavat lopputuloksiin, jotka ovat laajemminkin haitallisia ja eskaloituvat väkivallan ja haitan teon kierteeksi.

Aloitetaan Nelikentän vasemmasta yläkulmasta. Hyötyä minulle. Kaikki teot, jotka osuvat tähän lohkoon, ovat sallittuja ja suositeltavia. On hyvä kehittää itseään. On hyvä syödä hyvin. On hyvä harrastaa liikuntaa ja olla sosiaalinen. On valtava määrä asioita, joita teemme, jotka ovat hyödyllisiä meille itsellemme.

Eli kentän oikea yläkulma puolestaan, hyötyä muille, on lohko, jossa Autamme muita, tuotamme palveluita muille, valmistamme tuotteita muille, teemme työtä jollekin toiselle, harjoitamme yritystoimintaa. Se ei tarkoita sitä, että siihen lohkoon menisi vain hyväntekeväisyys ja anteliaisuus, vaan kaikki vapaaehtoinen vaihdanta ja kanssakäyminen, josta on hyötyä muille, on erittäin suositeltavaa ja johtaa parhaimmillaan mahtaviin ja hienoihin lopputuloksiin.

Nelikentän vasen alakulma puolestaan, eli haittaa minulle, on ehkä meille kaikille haastavin kulma, koska meillä kaikilla on paheita: me käytämme päihteitä, jätämme harrastamatta liikuntaa. Me kaikki laiminlyömme itseämme ja monin muin tavoin teoillamme ja tekemättä jättämisillämme aiheutamme haittaa itsellemme. Mutta Nelikentässä tämä on sallittua. Vaikka siitä on itselle haittaa, me kannamme itse vastuun myös niistä teoista. Tämän kulman tarkoitus on havaita, että meidän on kannettava vastuumme omista virheistämme ja itsellemme aiheuttamista haitoista. Ne ovat meidän omia valintojamme.

Eli jos vaikka jonain perjantai- tai lauantai-iltana käytän alkoholia niin paljon, että tulen huonoon kuntoon ja teen sen takia asioita, jotka seuraavana aamuna tai päivänä harmittavat, olen kuitenkin itse aiheuttanut sen tilanteen ja kannan vastuuni niistä teoista ja päätöksistä itse.

Ne eivät ole kuitenkaan suositeltavia asioita. On hyvä välttää haitan aiheuttamista itselleen, myös itselleen, mutta se ei ole kiellettyä Nelikentän mukaan. Tärkein näistä kaikista Nelikentän lohkoista on kuitenkin oikea alakulma, eli haitan aiheuttaminen muille. Se on ehdottomasti ja yksiselitteisesti kiellettyä kaikissa muodoissa.

Teot, jotka aiheuttavat haittaa muille, ovat sellaisia, että mistä tahansa sitten onkin kysymys, niin haitan aiheuttaminen muille aiheuttaa aina vastareaktion. Muut ihmiset pyrkivät välttämään sitä haittaa, torjumaan sitä haittaa, joka heille on aiheutumassa. Tai jos he eivät pysty välttämään tai torjumaan sitä, he hyvin todennäköisesti vastaavat samalla mitalla.

Jos lyöt jotain, kuten on hyvin todennäköistä, että hän lyö takaisin tai tekee jotain vielä pahempaa. Mutta pienetkin haitanteot, jotka eivät välttämättä tunnu haitanteolta, ovat Nelikentän mukaan kiellettyjä.

Oikean alakulman, eli haitan aiheuttamisen muille kohdalla tulee myös erittäin tärkeäksi huomata se, että sama teko saattaa kuulua ja useimmiten kuuluukin useampaan näistä lohkoista. Voidaan ajatella, että on olemassa tekoja, joista on hyötyä minulle, mutta haittaa muille. Esimerkiksi varastaminen toiselta, varsinkin jos ajattelee, että ei jää kiinni, niin siitähän on silloin itselle hyötyä, eli itsellä on sitten se varastettu tavara tai raha tai mikä tahansa, mutta se on muilta pois. Ehdottomasti kiellettyä, vaikka siitä olisikin itselle hyötyä.

Mutta samalla tavalla, vaikka teosta aiheutuisi hyötyä muille ja haittaa toisille. Silloinkin se on kiellettyä. Vaikka hyöty muille olisi moninkertainen suhteessa siihen, että siihen muille, toisille aiheutettuun haittaan, siitä huolimatta teko on aina kielletty Nelikentän mukaan, jos sitä aiheutuu muille haittaa.

Ja Nelikenttä kannustaakin löytämään keinoja, jos on sellainen teko, josta koetaan, että on muille hyötyä tai itselle hyötyä, mutta myös muille haittaa, niin Nelikenttä kannustaa etsimään keinot siihen, että se muille aiheutuva haitta voidaan kompensoida tai poistaa, jolloin teosta tulee sallittu.

Tällaiset keinot yleensä liittyvät kaupankäyntiin tai kompensaatioon. Varastaminen toiselta on selkeästi haitallista toiselle, mutta jos siitä maksetaan, eli käydään kauppaa, että annetaan rahaa ja saadaan tavara vaihdossa. Toinen on sitten ilman sitä tavaraa, mutta hänellä on korvaus siitä, niin silloin se ei enää olekaan haittaa muille, vaan siitä onkin hyötyä muille ja hyötyä itselle.

Hyvin yksinkertaisia perusasioita, mutta myöhemmissä jaksoissa tulemme havaitsemaan, että nämä ovat varsinkin monissa yhteiskunnallisissa ja poliittisissa aiheissa hyvin vaikeaa hahmottaa osapuolille ja muille aiheutettavaan haittaan mennään hyvinkin helpoin perustein, varsinkin jos koetaan, että sillä aiheutetaan samalla hyötyä muille.

Hyvin olennaista Nelikentässä ja ylipäätään kaikenlaisissa moraalifilosofioissa on kuitenkin määritellä, että mitä se haitta tarkoittaa, koska muutoin saatamme päätyä hyvinkin harhaanjohtaville poluille. Nelikentän näkökulmasta haitta on sitä, että aiheutetaan toisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen seurauksia, joihinka kyseiset muut ihmiset eivät vapaaehtoisesti suostu.

Lyöminen, väkivalta, varastaminen ovat ilmiselviä asioita, joista me tiedämme, että toinen osapuoli ei niihin suostu tai toiset ihmiset eivät niihin suostu. Mutta joissakin pehmeämmissä asioissa raja voi olla häilyvä jopa siinä määrin, että se on kysyttävä, onko tämä sellainen asia, johon toinen osapuoli suostuu vapaaehtoisesti vai haluaako hän sitä kompensaatiota tai vastapalveluksen.

Vapaaehtoisuuden käsite onkin hyvin hyödyllinen haitan määrittelyssä, sillä se mahdollistaa juurikin sen, että kaupankäynnillä, keskustelemisella ja sopimisella asia, joka olisi haittaa ilman tätä keskustelua tai sopimista, saattaakin muuttua molemminpuoliseksi hyödyksi.

Mutta siinä oikeastaan Nelikenttä hyvin yksinkertaisesti esitettynä. Tämä saattaa varmasti kuulostaa siltä, että mitä ihmeellistä tässä on. Näinhän minä juuri toimin. Näin jokainen meistä toimii. Suuri osa ja lähes kaikki ihmiset ovat hyviä ja eivät aiheuta haittaa muille, ainakaan tahallaan. Jos haittaa aiheuttaa tahattomasti tulee vahinkoja tai tulee odottamattomia seurauksia, niin siihen Nelikenttä taas suhtautuu niin, että aiheutettu haitta korvataan. Ja asianmukainen korvaus on se, jonka vahinkoa kärsinyt osapuoli keskustelun ja sopimisen kautta hyväksyy korvaukseksi vapaaehtoisuuden pohjalta. Eli mitä ihmeellistä tässä on. No se, että suuri osa ongelmista, joita päivittäin julkisessa keskustelussa nostetaan esiin, ovat seurausta siitä, että jotkut ihmiset toimivat aiheuttaen haittaa muille.

Valitettavan usein nämä muut ihmiset sattuvat olemaan päättävissä asemissa olevia poliitikkoja kautta maailman tai muuten vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka pystyvät yksipuolisesti sanelemaan, että toisten on vain kärsittävä haittaa, jotta he voivat hyötyä itse tai tuottaa hyötyä eturyhmilleen tai muille ystävilleen, tovereilleen.

Myöhemmissä jaksoissa tulemme käsittelemään syvällisemmin näitä ajankohtaisia ja yleisempiäkin teemoja, joissa tämä tulee hyvin ilmi. Ja käytännössä tulemme havaitsemaan, että Nelikenttä on hyvin anarkistinen tapa suhtautua elämään ja yhteiskuntaan.

Anarkismi tässä yhteydessä ei tarkoita kaaosta ja tuhoa, vaan sitä, että ihmiset saavat itse päättää, mitä tekevät, kunhan eivät aiheuta haittaa muille. Anarkismi tässä yhteydessä tarkoittaa sen tunnustamista, että suurin osa maailman pahoista asioista tapahtuu valtioiden ja niitä johtavien henkilöiden toimesta, ja että maailma olisi parempi paikka, jos tällaisia tekoja tällaisten instituutioiden toimesta ei tehtäisi.

Minä tai Nelikenttäläiset eivät kuitenkaan ole niin naiveja, että uskoisivat, että kaikki maailman päättäjät saadaan kuuntelemaan puhetta Nelikentästä ja käyttäytymään sen mukaisesti. Kuten alussa sanoin, Nelikentän kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja henkilöt, jotka haluavat rakentaa parempaa maailmaa tuottamalla palveluita ja tuotteita muille ihmisille.

Ja tulemme myös myöhemmissä jaksoissa käsittelemään sitä, kuinka Nelikenttää voidaan hyödyntää nimenomaan tuotteiden ja palveluiden rakentamisessa niin, että rakennamme niiden avulla paremman maailman ja tavallaan syrjäytämme nämä haittoja aiheuttavat nykyiset valtarakenteet.

Onkin hyvä huomata, että vaikka puhun Nelikentästä anarkistisena suuntauksena, se ei missään tapauksessa ole vallankumouksellinen, vaan pikemminkin rakentava ja huonoja rakenteita syrjäyttävä ajattelumalli. Siinä olikin sisältömme tänään. Kiitos kuuntelemisesta ja toivon, että palaat pian Nelikentän seuraavien jaksojen pariin. Hei hei!

Lataa jakso MP3-tiedostona | Lataa jakson PGP-allekirjoitus | Lataa jakson SHA-256-summa | Lataa jakson OpenTimestamp

Siirry etusivulle