Miksi Nelikenttää tarvitaan?

Pohjimmiltaan Nelikentän viesti on yksinkertaisesti älä aiheuta haittaa muille. Periaatteessa kutakuinkin samaa viestiä ovat toistaneet monet uskonnot ja ideologiat maailman sivu. Samaa viestiä opettavat eri muodoissa kaikki vanhemmat lapsilleen pienestä pitäen, eikä oikeastaan kukaan terve, normaali ihminen ole siitä eri mieltä. Haitan aiheuttamista muille ei pidetä yleisesti hyväksyttävänä ja lähes kaikille se on myös henkilökohtaisella… Jatka lukemista Miksi Nelikenttää tarvitaan?

Nelikenttäläisen ihanneyhteiskunta on vapaa pakosta

Se, millaisena aate, ideologia tai uskonto näkee ihanteellisen ja tavoiteltavan yhteiskunnan, määrittää viime kädessä myös kyseisen ajatustavan kannattajien etiikan ja käytettävissä olevat keinot. Esimerkiksi eräät historiallisesti tunnetut suuntaukset voidaan esitellä seuraavasti: Kommunismissa ihanteena pidetään yhteiskuntaa, jossa tuotantovälineet ovat yhteisomistuksessa, mikä mm. ”oikeuttaa” kommunisteille yksityisomistuksessa olevien tuotantovälineiden verottamisen (osittainen varastaminen) ja kollektivisoinnin (täydellinen varastaminen) Kapitalismissa voidaan… Jatka lukemista Nelikenttäläisen ihanneyhteiskunta on vapaa pakosta